🇱🇹Visoje šioje velniavoje lengviausias būdas padėti sau – tai padėti kitiems. Pasirinkau padėti tiems, kurie padėti sau negali. 🐶 O mūsų gyvenimas prasmingas tol, kol turime kam padėti. 😍
Žinau, jog bus manančių, kad ot sugalvojo šunims padėt, kai žmonės neturi ką valgyti. Tai padarom taip – jūs padėkit žmonėms ir visi darysim gerą taip kaip mokame geriausiai 🙏

🇱🇷 In these crazy times the easiest way to help yourself is to help others. I’ve chosen to help those who cannot help themselves. 🐶 Our life is meaningful as long as we have somebody we can help. 😍
I know there will be people who will think: oh, look at that, she decided to feed dogs when local people don’t have what to eat. So I suggest this – you help local people and everybody will do good deeds the best way they can 🙏